A biblia-data alprojekt texts fájlja

A biblia-data projektben található texts fájl felépítése látható alább.

Minden sor egy bibliai verset tartalmaz; a fájlban nincsenek üres sorok. Egy példán keresztül könnyebben látszik egy sor felépítése:

1Móz 1,1|Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

A sor legelején a szabványos hivatkozás áll, amit egy pipe jel követ, majd a vers szövege. A versben található & karakter(ek) jelzi(k) a sortörést, mint például a Zsoltárokban gyakran előforduló verses formáknál. A dőlt betűvel szedendő szöveg kezdetét és végét szögletes zárójelek mutatják.