A biblib-php könyvtár format_text függvénye

Formázott szöveget ad vissza..

Leírás

string format_text(string mit)

A megadott versszöveget formázva adja vissza, vagyis az & jelek helyett sortörést szúr be, a szögletes zárójelek által határolt szövegrészt pedig dőltté teszi HTML formátumban.