A biblib-php könyvtár get_text függvénye

Visszaadja a hivatkozással megadott szöveget.

Leírás

mixed get_text(string hiv [, bool val])

Visszaadja a hiv paraméterben szereplő hivatkozással megadott szövegrészt array-ként, vagy FALSE-t, ha a hivatkozás nem megfelelő, vagy nincs megfelelő szöveg. Ha a val paraméter értéke FALSE, előzetesen nem ellenőrzi a hivatkozást, egyébként megtörténik az ellenőrzés a validate függvénnyel.

A visszaadott tömb elemei a kért versek, kulcsuk a hivatkozás, értékük a vers szövege.