A biblib-php könyvtár get_verse függvénye

Visszaadja a hivatkozással megadott verset.

Leírás

mixed get_verse(string hiv [, bool val])

Visszaadja a hiv paraméterben szereplő hivatkozással megadott vers szövegét string-ként, vagy FALSE-t, ha a hivatkozás nem megfelelő, vagy nincs ilyen vers. Ha a val paraméter értéke FALSE, előzetesen nem ellenőrzi a hivatkozást, egyébként megtörténik az ellenőrzés a validate függvénnyel.