A biblib-php könyvtár search_text függvénye

Visszaadja azon verseket, melyben megtalálható az adott szöveg.

Leírás

mixed search_text(string mit [, int elso [, int utolso [, bool kisb]]])

Visszaadja azon verseket, melyekben szerepel a mit paraméterben megadott szöveg. Ha az elso paraméter is meg van adva, a találatokat ennyiediktől kezdve adja vissza. Ha az utolso paraméter is meg van adva, a találatokat ennyiedikig adja vissza. Ha a kisb paraméter true, akkor nem tesz különbséget a kis- és nagybetűk között.

A mit paraméterben megadható PERL stílusú szabályos keresőkifejezés, melynek határolókarakterét (/ jelet) a függvény hozzáadja a kifejezéshez, azonban nem ellenőrzi a kifejezés helyességét.

Ha talált megfelelő verse(ke)t, az(oka)t array-ként adja vissza, vagy FALSE-t, ha a nincs találat.

A visszaadott tömb elemei a kért versek, kulcsuk a hivatkozás, értékük a vers szövege.