A biblib-php könyvtár validate függvénye

Ellenőrzi a kapott hivatkozás formátumát.

Leírás

bool validate(string hiv)

Ellenőrzi, hogy a hiv paraméterben kapott hivatkozás megfelelő formátumú-e. TRUE értékkel tér vissza, ha megfelelő, FALSE értékkel egyébként.