A Bibliában használatos hivatkozások

A Biblia program megfelelő használatához elengedhetetlenül szükséges a hivatkozások pontos ismerete. Egy hivatkozás felépítése a következő lehet:

1MózA teljes könyv.
1Móz 1Az adott könyv teljes fejezete.
1Móz 1,2Az adott vers.
1Móz 1,2kA megadott és a rákövetkező vers.
1Móz 1,2kkA megadott verstől a fejezet végéig.
1Móz 1,2-A megadott verstől a fejezet végéig.
1Móz 1,2-4A megadott versek.

Természetesen a könyv helyén bármely szabályos könyvnév állhat, a számok pedig max. 3 számjegyig elfogadhatóak.

A szabályos könyvnevek a következők:

1MózMózes első könyve
2MózMózes második könyve
3MózMózes harmadik könyve
4MózMózes negyedik könyve
5MózMózes ötödik könyve
JózsJózsué könyve
BírBírák könyve
RuthRuth könyve
1SámSámuel első könyve
2SámSámuel második könyve
1KirKirályok első könyve
2KirKirályok második könyve
1KrónKrónikák első könyve
2KrónKrónikák második könyve
EzsdEzsdrás könyve
NehNehémiás könyve
EsztEszter könyve
JóbJób könyve
ZsoltZsoltárok könyve
PéldPéldabeszédek könyve
PrédA Prédikátor könyve
ÉnekekÉnekek Éneke
ÉzsÉzsaiás próféta könyve
JerJeremiás próféta könyve
JSirJeremiás Siralmai
EzEzékiel próféta könyve
DánDániel próféta könyve
HósHóseás próféta könyve
JóelJóel próféta könyve
ÁmÁmós próféta könyve
AbdAbdiás próféta könyve
JónJónás próféta könyve
MikMikeás próféta könyve
NáhNáhum próféta könyve
HabHabakuk próféta könyve
ZofZofóniás próféta könyve
HagHaggeus próféta könyve
ZakZakariás próféta könyve
MalMalakiás próféta könyve
MtMáté evangéliuma
MkMárk evangéliuma
LkLukács evangéliuma
JnJános evangéliuma
ApCselAz Apostolok Cselekedeteiről írt könyv
RómPál apostol levele a Rómabeliekhez
1KorPál apostol első levele a Korinthusbeliekhez
2KorPál apostol második levele a Korinthusbeliekhez
GalPál apostol levele a Galátziabeliekhez
EfPál apostol levele az Efézusbeliekhez
FilPál apostol levele a Filippibeliekhez
KolPál apostol levele a Kolossébeliekhez
1ThesszPál apostol első levele a Thesszalonikabeliekhez
2ThesszPál apostol második levele a Thesszalonikabeliekhez
1TimPál apostol első levele Timótheushoz
2TimPál apostol második levele Timótheushoz
TitPál apostol levele Titushoz
FilemPál apostol levele Filemonhoz
ZsidA Zsidókhoz írt levél
JakJakab apostol levele
1PtPéter apostol első levele
2PtPéter apostol második levele
1JnJános apostol első levele
2JnJános apostol második levele
3JnJános apostol harmadik levele
JúdJúdás apostol levele
JelJános apostol Mennyei Jelenésekről való könyve